Planprogram_forside_300x427

Revisjon av kommuneplanens arealdel:

Fastsatt planprogram

Fra møtet i Kommunestyret den 23.05.2017,saksnr PS 44/17, underrettes det herved om at det er fattet følgende vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-13 fastsettes planprogrammet for revisjon av kommuneplanens arealdel for Alta, datert 27.04.17.

Alta Vil

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede mål- og styringsdokument.

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel er en del av kommunens langsiktige planlegging.