PP-tjenesten

Generelt om avdelingen:

Pedagogisk-psykologisk tjeneste for Alta ble fra 01.08.89 etablert som ren kommunal tjeneste for Alta kommune.  Etter avtale med Loppa kommune får Alta kommune lønnsmidler tilsvarende 75% av en fagstilling for å dekke Loppas behov for PP-tjenester utenfra.

PP-tjenesten for Alta skal medvirke til at barn, unge og voksne med særskilte behov får utredning og vurdering, samt tiltak som sikrer likeverdige opplæringstilbud og hjelp til best mulig personlig utvikling og livskvalitet. Tjenesten skal medvirke i forebyggende arbeid og systemorientert arbeid for å legge til rette et godt lærings- og utviklingsmiljø for barn, unge og voksne.

Kommunens PP-tjeneste er også tillagt sakkyndighetsfunksjon for voksne med behov for logopedbehandling samt for søknader om særskilt tilrettelagt opplæring hjemlet i voksenopplæringlovens § 4A-2. Tjenesten tillegges et delansvar for denne aldersgruppen i sentrale styringsdokument.

Ledelse:

Kontorleder Oddny Johannesen.
Tips en venn
Legg til i favoritter Sett som startside Kontakt oss!