Temabilde lån og tilskuddsjef i eget liv

Informasjon om startlån og tilskudd for 2017

Startlånsmidlene for 2017 er tildelt og ingen nye søknader mottas.

bostøtte

Bostøtte 2017

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

sjef i eget liv

"Sjef i eget liv" - økonomistyring på vei til egen bolig

Veien til egen bolig er lang. Mange sliter med å komme inn i boligmarkedet. "Sjef i eget liv" er en simulator som viser hvordan du kan styre økonomien på veien til egen bolig.