Rehabiliteringsavdelingen

Enheten består av følgende
- Fysioterapi
- Ergoterapi
- Tekniker
- Syn- og hørsel
- Frisklivssentralen i Alta 


Fysioterapi
Vi gjør kartlegginger, funksjonsvurderinger og gir individuell fysioterapi til barn, voksne og eldre

Våre gruppetilbud er
- Basseng for voksne
- Trening for lungesyke
- Eldretrim på Vertshuset
- Fallforebyggende gruppe
- Motorikkgruppe for barn
- 4. mndkontroll

Vi tilbyr også fysioterapi til inneliggende pasienter på Alta helsesenter, Vertshuset, sykehjem og til pasienter i hjemmet.

Ønsker du fysioterapi? Ring oss på tlf 78 45 55 10 eller skriv ut og send inn skjema for forespørsel om fysioterapi (postadresse finner du nederst på siden)
Forespørsel om fysioterapi 2018.pdfForespøsel om fysioterapi


Ergoterapi
Tjenesten gir tilbud til brukere med nedsatt eller fare for nedsatt funksjonsevne.
Målet med vår tjeneste er å gjøre hverdagslivet mulig for den enkelte. Vi tar utgangspunkt i brukers ressurser og kompetanse i eget liv. Tjeensten er rettet mot både brukeren, aktiviteten og brukers omgivelser.

Ergoterapeuten bistår deg med:
- Trening, tilrettelegging og motivering i forbindelse med hverdagsaktiviteter
- Veiledning i forhold til bolig og boligendring

Brukergruppen er mennesker i alle aldre; hjemmeboende, sykehjem/institusjoner, sykestua, skoler og barnehager.

Ved behov for kontakt med ergoterapeutene våre sendes en forespørsel på mail: postergo@alta.kommune.no
Ønsker du ergoterpi? Ring oss på tlf 78 45 55 10 eller skriv ut og send inn skjema for henvisning til ergoterapi
Henvisning til ergoterapi

Se flytskjema for en nærmere oversikt over hjelpemidler, søknader, korttidslån mm.
Flytskjema hjelpemidler


Tekniker
Har ansvar for montering, reperasjoner og vedlikehold av hjelpemidler levert av NAV hjelpemiddelsentral.

Ved behov for kontakt med teknikerene våre sendes en forespørsel på mail: postre@alta.kommune.no


Syn- og hørsel
Bistår menensker med nedsatt sun og/eller hørsel, slik at de kan fungere så godt som mulig i sine omgivelser.


Frisklivssentralen i Alta
Er en tverrfaglig, forebyggende og helsefremmende helsetjenestene og et kompetansesenter innenfor fysisk aktivitet, kosthold og tobakk, samt psykisk helse.

Klikk her for å lese mer om Frisklivssentralen i Alta


TT-kort
Søknadspapirer finnes på nett eller kan hentes på vår avdeling.
Behandling av søknad foregår fire ganger per år. TT-kortet er personlig og kan bare benyttes av innehaver.


PRAKTISK INFORMASJON

Fysioterapi og ergoterapi:
Dersom du ikke møter opp til time og ikke gir beskjed om fravær, er det du som må ta kontakt med oss for å få satt opp ny time.
Dersom vi ikke hører fra deg innen 2 uker, vil oppfølgingen avsluttes.
Ved ny henvendelse vil du da bli satt på venteliste.

 

KONTAKTINFORMASJON

Telefon og E-post:
Telefon:            78 45 55 10

E-post:              Rebecca Møller (konstituert avdelingsleder)

Postadresse:
Alta Helsesenter, Rehabiliteringsavdelingen
Postboks 1383
9506 ALTA

Besøksadresse:
Alta Helsesenter, Rehabiliteringsavdelingen
Markveien 31, 9510 Alta


Inngang: Dr. Kvammes vei, inngang merket med "D"

 

Sist oppdatert 15.05.2018 kl 09:29