Brannvesenet

brannlogoAlta brann- og redningskorps representerer den stående beredskapen, for kommunens innbyggere, i forbindelse med brann og ulykkker i Alta kommune. Les om organiseringen og finn kontaktinformasjon.

Brann- og redningskorpset er organisert som en virksomhet under drift og utbygging, og er inndelt som følger:

- Avdeling Beredskap
- Avdeling Forebyggende
- Feiertjenesten(organisert under avdeling forebyggende)

 

Følg Alta brann- og redningskorps på Facebook

 

Brannsjef
Knut E. Suhr, tlf. 78455008
Leder forebyggende
Roger Thorsen, tlf. 78455004
Leder beredskap
Kjell-Erik Thomassen, tlf. 78455003

Avtaler om møter eller spørsmål rettes til Servicesenteret på Rådhuset
Telefon 78 45 50 00
Telefax 78 45 50 16
Virksomhetsleder:

Knut Suhr 

tlf: 78455008

mobil: 97120503

e-post


Postadresse:

Alta kommune
Brann og redning
pb. 1403
9506 Alta
 
 
Besøksadresse:
Alta kommune
Sandfallveien 1
9510 Alta
(Rådhuset, Fløy C, Drift og utbygging, 2. etasje)

 


 

Se oversikt over alle ansatte på virksomheten