Temabilde grunnskoleneVitenuka_ingress_100

Vitenuka 2018

Alta kommune har i samarbeid med Nord-Norsk Vitensenter Finnmark og Uit-Norges arktiske Universitet arrangert Vitenuka for 6. år på rad. Vitenuka er en realfagsuke for barn i barnehage og elever i grunnskolen. I år det vært kapasitet til 1150 deltakere. Det er mange flere som ønsker å delta, men pr nå er det ikke kapasistet til flere.

abc

Skoleruter 2017 - 2020

Vedlagt ligger gjeldende skolerute samt for de to neste skoleårene. 

kommunalt foreldreutvalg

Kommunalt foreldreutvalg

7. desember ble det opprettet kommunalt foreldreutvalg i Alta. 

informasjon

Beredskapsplaner for forebygging av seksuelle overgrep i barnehager og skoler i Alta

Våren 2017 ble det nedsatt en tverrfaglig gruppe som skulle jobbe med å utarbeide beredskapsplaner for forebygging og avdekking av seksuelle overgrep i skole og barnehage. 

elever

Ny forskrift om skolemønster

Vedtatt av Alta kommunestyre 23.05.17 sak 37/17. Forskriften gjelder fra 01.08.17