A A A

Du er en del av Norges beredskap

Egenberedskap handler om å være forberedt på å møte uventede situasjoner. Jo flere som er i stand til å ta vare på seg selv og hjelpe andre ved en hendelse, jo bedre rustet står vi som samfunn.
Beredskap

Har du høye boutgifter, men lav inntekt? Du kan ha rett til bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som...
Bostøtte

Alta 10-toppers

Toppturer er et ledd i kommunens satsing på bedre folkehelse, med tilrettelegging for fysisk aktivitet og friluftsliv.
titopper

Bli varslet!

Alta kommune har et eget varslingssystem for utsendelse av meldinger til innbyggere via sms og telefonoppringing.
smarttelefon

Ledige stillinger

Velkommen som jobbsøker i Alta kommune! Slik går du fram for å søke på utlyste stillinger:
lærer

Rådmannens forslag til Budsjett og økono...

Du er en del av Norges beredskap

Har du høye boutgifter, men lav inntekt?...

Alta 10-toppers

Bli varslet!

Ledige stillinger