Temabilde idrett og friluftslivBarn+i+klatrestativ

Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, frist 16. november

Frist for innspill til handlingsdelen i Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er 16. november 2017

Idrettsanlegg

Søknad om spillemidler til bygging av idrettsanlegg

Idrettslag og andre som skal søke om spillemidler til bygging av idrettsanlegg har noen tidsfrister å forholde seg til.

Komsatoppen1

Ordførertur til Komsaområdet

Komsatoppen barnehage ble med på tur for å høre ordføreren fortelle om Komsakulturen i det nyfredete området.

Håndball

Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - vedtatt av kommunestyret

Kommunestyret vedtok kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i møte 20. juni 2017

Trimpark

Lyst til å trene ute i sommer?

Sandfallet er stedet! Med flotte joggestier og trimpark.