A A A
juletre

Hugg ditt eget juletre lørdag 15. desember

I Borraslia kan du hugge ditt eget juletre 15.desember. Trærne er merket!

Tradisjonelt opplegg slik de fleste kjenner det. I år skjer hogsten lørdag 15.desember fra kl 10.00 – 13.00 (så lenge det er lys).
Bål ute for de som vil nyte egen kaffe, steke pølser eller bare kose seg med bålet!
Inne, salg av kaffe, saft, vafler og fyr på peisen.

Trærne er relativt store (4-7m.) og hogges i roten og kappes i ønsket lengde.
Ta med egen sag.

Pris pr tre er kr 250.-Alle er velkommen til en flott anledning for familiedag!
Hilsen Finnmark skogselskap

Skjema