A A A
avløpsrør

Høring - Hovedplan avløp 2019 - 2028

Hovedutvalget for næring, drift, og miljø vedtok i møte den 29.04.19 å legge utkast til revidert hovedplan avløp for Alta kommune til offentlig ettersyn.

Hovedplan avløp er utarbeidet for å være en overordnet plan – og styringsdokument innen avløpstjenesten i Alta kommune.

Dokumenter
Hovedplan avløp
Ledningsalder Alta vest
Ledningsalder Alta sentrum
Ledningsalder Alta øst

De som har merknader til planen kan sendes skriftlig til Alta kommune, kommunalteknikk, PB 1403, 9506 Alta, eller pr. mail postmottak@alta.kommune.no.
Høringssvaret kan også sendes inn elektronisk her

 

Høringsfrist 17.06.19 

Skjema