Paragraf

Høring - endring av pkt 1.4, regler og retningslinjer for salg og skjenking av alkohol

Den politiske ledelsen i Alta kommune har under kommunestyremøte 26.10.09 bedt om at Alta kommunes ”regelverk og retningslinjer for salg og skjenking av alkohol" ) pkt 1. 4 tas opp til ny behandling. Høringsfrist: 5. november

Bakgrunn for høringen er at det er kommet inn søknad om dispensasjon fra forskriften. Søknaden om dispensasjon ble avslått i kommunestyremøte 26.10.09  som følge av at det ikke er gitt bestemmelser i regelverket som gir adgang til dispensasjon. Administrasjonen oppfatter at den politiske ledelse ønsker en modernisering av regelverket.

I høringen er det derfor foreslått en endring av gjeldende regelverk som medfører en modernisering i forhold til dagens regler.

På bakgrunn av at Alta Amfi storsenter skal åpne 12.11.09, og flere av stedene ønsker å få avklart dette spørsmålet så tidlig som mulig har kommunestyret ønsket å få saken til behandling i neste møte 23. november. Forut for dette skal saken behandles av hovedutvalg og formannskap. Høringsfristen må av den grunn bli kort.

Høringsfrist er torsdag 5. november.
Evt. innspill sendes til:
Alta kommune, Helse- og sosialadministrasjonen, Markveien 29-31, 9510 Alta
E- post: postmottak.hs@alta.kommune.no 

Regler og retningslinjer for salg og skjenking av alkohol, endring i punkt 1.4 - høringsnotat