A A A
datakabler

Høring – Bredbåndsutbygging i distriktene

Alta kommune har igangsatt en søknadsprosess om nasjonale tilskudd for utbygging av bredbånd i sine distriktsområder.  Formålet med prosjektet er å kunne gi et grunnleggende bredbåndstilbud av god kvalitet til hustander og næringsliv.

Primær målgruppen til prosjektet er boligbygg der de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge ut bredbånd og som ligger i områder der Telenor skal legge ned xDSL/telefonsentraler.   

Mer informasjon om tilskuddsordningen finnes på websidene til Nasjonal kommunikasjons-myndighet (NKOM).

I henhold til tildelingsinstruks fra NKOM er ikke fritidsboliger inkludert i ordningen. 

De aktuelle områdene som vurderes utbygd er Kviby, Storekorsnes/Korsnes og Lerresfjord.  

Alta kommune ber interesserte parter om å gi innspill til kommunen innen 20. august 2019. 

Innspill sendes til postmottak@alta.kommune.no og merkes «Bredbåndsutbygging 2019». 

Skjema