A A A

Hjemmekompostering av matavfall

Generelt om tjenesten

Tema

- Bolig og eiendom
- Vann og avløp

Beskrivelse

Om lag 30 % av husholdningsavfallet er matavfall fra kjøkkenet. Dette avfallet er en verdifull ressurs som sammen med hageavfall kan omdannes til næringsrik kompost. Mange har allerede i dag en eller annen form for kompostering av hageavfall. Med hjemmekompostering av matavfall kan du redusere avfallsmengdene med 50 – 150 kg pr person årlig. Bor du i enebolig vil du som oftest trygt og enkelt kunne kompostere ditt eget kjøkkenavfall. For borettslag og sameier kan egne regler gjelde.

Skal du hjemmekompostere matavfall, må du bruke en isolert og lukket komposteringsbinge som sikrer at smittestoffer fra avfallet brytes ned, at ikke små dyr og fugler kommer til og at fluer ikke kan formere seg i komposten. Det anbefales bruk av svanemerket varmkomposteringsbinge.

Det er også mulig å snekre kompostbingen selv. Uansett om man velger ferdigprodusert eller hjemmesnekret binge, er det viktig å huske på at bingene må være godt isolerte i vårt klima her i Finnmark (minst 10 cm. isolasjon).

Målgruppe

Privathusholdninger i kommunen

Partnere

Avfallshåndtering i kommunen er satt ut til Vefas Iks som er ett interkommunalt selskap.

Vefas kan tilby en komposteringsavtale med de abonnenter som ønsker å kompostere matavfallet sitt.

Ta kontakt på tlf 78 44 47 50 eller pr epost: http://www.vefas.no/

aaa

Lover og retningslinjer

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.
 

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Om du vil ha en avtale kan du ta kontakt med renovasjonsselskapet Vefas.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Kommunalteknikk
Telefon:78455000

Andre opplysninger

Gyldig til2014-04-08