Temabilde helsetjenestervaksine

Influensavaksinering høsten 2014

Tirsdag 07. oktober, 14. oktober, 21. oktober og 28.oktober. Alle fire dager kun på dagtid; Kl. 10.00-14.00

Bilde av to stetoskop

Fastleger i Alta kommune

Ønsker du time hos din fastlege og lurer på hvor legen holder til?

lege_stetoskop

Byhagen legesenter

Her finner du informasjon om Byhagen legesenter

Samarbeid

Nytt tilbud til kreftrammede i Alta kommune

Alta kommune har ansatt Mette Skipperud i ny stilling som kreftkoordinator med kontor på Alta helsesenter. Stillingen er opprettet i samarbeid med Kreftforeningen.
pasientombudet

Pasient- og brukerombudet i Finnmark

Pasient- og brukerombudet (POBO) skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettsikkerhet overfor helse- og omsorgstjenesten og for å bedre kvaliteten på tjenestetilbudene.