Temabilde helsetjenester


 

smartklokker

Smartklokker som hjelpemiddel i helsesektoren

I 2015-2016 har Vladislav Ilenkov i samarbeid med Gustav Johansen gjennomført en forskning vedrørende bruk av Smartklokker i helse og sosialsektoren. Dette er gjort i samarbeid med Alta kommune, UiT Norges Arktiske Universitet og Visma AS.

Kreftforeningen - bilde Treffpunkt barn

Treffpunkt - møteplass for barn og unge i Alta

Treffpunkt er for barn og unge mellom 6 og 16 år som har alvorlig sykdom i familien, eller som er etterlatte

info_red

Alta legevaktsentral tar nødnett i drift 26.oktober.

I forbindelse med dette blir det innført nye telefonnummer for å nå legevaktsentralen.

Hjelpe eldre

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er et tilbud om intensiv hverdagstrening, tilrettelegging og støtte til mestring av daglige aktiviteter for hjemmeboende som har fått endret hjelpebehov eller står i fare for økt bistand. 

HPV+Vaksine

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 til 1996.

Alle kvinner født 1991 og senere får høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram.