Temabilde helsetjenester


 

info_red

Alta legevaktsentral tar nødnett i drift 26.oktober.

I forbindelse med dette blir det innført nye telefonnummer for å nå legevaktsentralen.

Hjelpe eldre

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er et tilbud om intensiv hverdagstrening, tilrettelegging og støtte til mestring av daglige aktiviteter for hjemmeboende som har fått endret hjelpebehov eller står i fare for økt bistand. 

HPV+Vaksine

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 til 1996.

Alle kvinner født 1991 og senere får høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram.

Bilde av Helena Marie Hykkerud på kontoret

Tilbud til kreftrammede i Alta kommune

Alta kommune har ansatt kreftsykepleier Helena Marie Hykkerud som kreftkoordinator med kontor på Alta helsesenter. Stillingen er opprettet i samarbeid med Kreftforeningen.

hjerte

Psykososialt kriseteam i Alta kommune

Å oppleve en krisesituasjon er en sterk og smertefull hendelse som trolig vil prege livene til involverte i mer eller mindre grad.