Helsestasjon for ungdom

Generelt om tjenesten

Tema

- Helse
- Helsetjenester
- SFO, Skole og utdanning
- Skolemiljø

Beskrivelse

På helsestasjon for ungdom kan du få råd og veiledning om blant annet rus, seksualitet,  kjønnssykdommer, psykiske problemer og kosthold. Du kan også få henvisning videre til spesialist. Helsestasjonen er en deltjeneste til den vanlige helsestasjonsvirksomheten.

Målgruppe

Ungdom opp til 24 år.

Kriterier/vilkår

Åpningstid:            Vi følger skoleruta, og har åpent hver onsdag fra kl 14.30 - 18.30

Hvor: fra 17.september 2012. Parksenteret, inngang fra gågata

Tilstede:                Her kan du treffe jordmor, helsesøster og lege

Kontakt:                Vi kan nåes på tlf  406 22473  i åpningstiden.

Pris:                       Tjenesten er gratis

aaa

Lover og retningslinjer

Kommunen plikter å tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og unge under 20 år. Se spesielt 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, § 3-2, § 3-3
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7
Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 2-1, § 2-3

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Henvend deg til din nærmeste helsestasjon. Du trenger ikke å bestille time.

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Fødestua
Telefon:784 55493
Epost:fodestua@alta.kommune.no
Postadresse:Markveien 29-31
Besøksadresse:Alta Helsesenter Markveien 29-31

Andre opplysninger

Gyldig til2017-12-31