A A A

Helsestasjon for ungdom

Generelt om tjenesten

Tema

- Helse
- Helsetjenester
- SFO, Skole og utdanning
- Skolemiljø

Beskrivelse

På helsestasjon for ungdom kan du snakke om og få råd om
  • Psykisk helse
  • Å vokse opp i to kulturer
  • Vanskelige forhold hjemme
  • Graviditet, prevensjon og abort
  • Seksuelt overførbare infeksjoner
  • Spiseforstyrrelser
  • Alkohol, piller og narkotika
  • Vold eller overgrep
Helsestasjonen er åpen på ettermiddager, det er gratis og du trenger ikke bestille time.
Alle som jobber på helsestasjonen har taushetsplikt.
 
Dersom du ikke tidligere har fått barnevaksinasjoner, vil du få tilbud om vaksinering gjennom helsestasjonen fram til du er 20 år.

Vi som jobber her er jordmor, helsesykepleier og lege.

Målgruppe

Ungdommense helsestasjon er et gratis tilbud for unge i Alta.

Kriterier/vilkår

Åpningstid:            Vi har åpent hver onsdag fra kl 14.30 - 18.30

Hvor: I begynnelsen av gågata i Parksenteret. Inngang fra gågata

Tilstede:  Her kan du treffe jordmor, helsesykepleier og lege

Kontakt:  Vi kan nåes på tlf  406 22473  i åpningstiden.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Kommunen plikter å tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og unge under 20 år. Se spesielt 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, § 3-2, § 3-3
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7
Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 5, § 6 og § 7.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Henvend deg til din nærmeste helsestasjon. Du trenger ikke å bestille time.

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Du kan også klage til fylkesmannen i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.

Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Telefon:78455325
Epost:postop@alta.kommune.no
Besøksadresse:Markedsgata Parksenteret

Andre opplysninger

Gyldig til2020-12-31