A A A

Helsestasjon 0 - 5 år

Våre oppgaver er å fremme helse og søke og forebygge sykdom, skade og sosiale problemer. Dette skal blant annet skje ved opplysning, råd og veiledning.

Vi tilbyr:

  • Samarbeid med jordmor i overgang fra fødsel/ barsel
  • Helsekonsultasjoner
  • Rådgivning og veiledning
  • Barnevaksinasjonsprogram
  • Foreldreveiledning
  • Henvisning
  • Kontakt med aktuelle samarbeidspartnere

Spørsmål og svar

Tjenestebeskrivelser

Dokumenter

Skjema