Helse og sosial

Sosialavdelingen Helseavdelingen Bistandsavdelingen Omsorgsavdelingen Helse- og sosialadministrasjonen

Helse- og sosialsektoren består av 4 avdelinger samt en rekke støttefunksjoner.
 
Kommunalleder for Helse- og sosial er John Helland.

 


Nøkkeltall fra årsmeldingen 2015:

Nøkkeltall for helse og sosial
Andel av total driftsramme 35 %
Nærværstall 88,3 %
Antall hjemler 561