Helse, miljø og trivsel i barnehagen

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) har i samarbeid med Kunnskapsdepartementet og Sosial- og helsedirektoratet utarbeidet en veileder om Helse, miljø og trivsel i barnehagen.
Illustrasjon av helse, miljø og samarbeid

Veileder om helse, miljø og trivsel i barnehagen har først og fremst barnehageforeldre som målgruppe, men også barnehagepersonalet, barnehageeiere og kommuner vil finne nyttig stoff i veilederen.

Veilederen gir en utfyllende informasjon om ansvar, miljøkrav, barnehagens fysiske og psykiske miljø m.v.
Hele veilederen kan leses her