hestehov

Helse, miljø og sikkerhet i Alta kommune

«Et godt arbeidsmiljø er avgjørende for at alle arbeidstakere skal trives og kunne utnytte sine ressurser både faglig og sosialt. Vår grunnfilosofi er at våre ansatte er vår viktigste ressurs, og vi må ha en åpen og inkluderende organisasjon. En viktig del av dette er å arbeide systematisk for å forbedre arbeidsmiljøet, styrke nærværet i virksomhetene, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting fra arbeidslivet.»
Dette skriver vår rådmann i innledningen i styringsdelen for Helse-, miljø- og sikkerhet i Alta kommune.

Nedenfor kan du klikke deg inn på viktige dokumenter i kommunens HMS-system

Helse-, miljø- og sikkerhetbrosjyre
Alta kommune HMS plan 2016-2019

Alta kommunes handlingsplan for HMS 2016-2019

Årshjul HMS 
Alta kommunes overordnede IA-plan for 2015-2018
Alta kommunes arbeidsgiverpolitikk