Grunnskoler og SFO

Alta kommune har et desentralisert grunnskolemønster hvor skolestørrelsen varierer fra under 10 elever til over 400 elever. I Alta er det 19 offentlige grunnskoler, og det gis SFO-tilbud ved 15 av disse skolene.

De fleste skolene har egen hjemmeside, gå inn på disse for mer informasjon. 

Grunnskoler i Alta
Skole Telefon Skoletype
Aronnes skole 907 77 653 Barneskole 1. - 4. trinn
Alta ungdomsskole 78 48 16 00 Ungdomsskole 8.-10. trinn
Bossekop skole 78 44 41 30 Barneskole 1. - 7. trinn
Elvebakken skole 78 44 45 50 Barneskole 1. - 7. trinn
Gakori skole 78 48 18 50 Barneskole 1. - 7. trinn
Kaiskuru nærmiljøsenter 78 48 16 30 Barneskole 1. - 4. trinn
Komsa skole 78 45 56 31  Barneskole 1. - 7. trinn
Kvalfjord skole 78 43 86 22 Skoler 1. - 10. trinn
Leirbotn oppvekstsenter 78 43 81 02 Barneskole 1. - 7. trinn
Rafsbotn skole 78 48 18 31 Skoler 1. - 10. trinn
Saga skole 78 48 18 40 Barneskole 1. - 7. trinn
Sandfallet ungdomsskole 78 45 52 60 Ungdomsskole 8.-10. trinn
Talvik skole 78 44 63 60  Skoler 1. - 10. trinn
Tverrelvdalen skole 78 44 96 70 Skoler 1. - 10. trinn
Øvre-Alta skole 78 48 18 67 Barneskole 1. - 7. trinn

 

Fullstendig telefonliste for skoler og SFO kan lastes med her