Grønn omsorg

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Bistand har avtale med Øvre-Stengelsen gård om bruk av gårdens fysiske og menneskelige ressurser til omsorg og aktivitetstrening. Her forenes gårdens muligheter med menneskers behov for mestringsfølelse, omsorg, læring, aktivitet og tilhørighet. Her kan man ta del i mange oppgaver, bl.a. sstell/foring av kaniner, høns, hunder og katter.

Målgruppe

Mennesker med fysisk- og psykisk funksjonshemminger.

Kriterier/vilkår

Brukere av Bistand som har behov for alternativ dag- og aktivitetstilbud.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Henvendelse til Bistand,
Alta helsesenter, Markveien 29-33, 9510 Alta
Telefon 78 45 56 15

Søknaden sendes til

Bistand, Alta helsesenter, Markveien 29-33, 9510 ALTA

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Virksomhet Bistand
Telefon:78 45 56 15
Epost:postmottak.hs@alta.kommune.no
Postadresse:Postboks 1383, 9506 Alta
Besøksadresse:Markveien 29-33, 9510 ALTA

Andre opplysninger

Gyldig til2016-12-31