Gravid

Tilrettelegging og ivaretakelse av gravide arbeidstakere

Dialog og bedre tilrettelegging kan redusere sykefraværet blant gravide arbeidstakere.
Nærmeste leder og den gravide selv har en viktig oppgave i å finne den beste løsningen slik at den gravide kan stå i jobb så lenge som mulig før fødsel. Jordmor og lege er viktige støttespillere og rådgivere i tilretteleggingsarbeidet.
Gravid

Ivaretakelse og tilrettelegging for gravide arbeidstakere

Kan dialog og bedre tilrettelegging redusere sykefraværet blant gravide? Det ønsker vi å finne ut av gjennom et av tiltakene i regi av Kvalitetskommuneprogrammet. Jordmor og nærmeste leder har en viktig oppgave sammen med den gravide for å finne den beste løsningen slik at det er mulig å stå i jobb så lenge som mulig før fødsel.