A A A

Gravetillatelse - Søknad

Generelt om tjenesten

Tema

- Bolig og eiendom
- Byggesak
- Eiendom og tomter
- Trafikk og samferdsel
- Vei og veitrafikk

Beskrivelse

Graving i offentlig og privat grunn skal søkes til Alta kommune. Søknaden videresendes av Alta kommune til Kraftlaget, Nornett og Statens vegvesen. Henvendelser til Geomatikk tar kunden selv. Kommunen gir den endelige tillatelsen.

Målgruppe

Entreprenører og private som skal grave i Alta kommune.

Kriterier/vilkår

Ved søknaden skal det ligge ved et kart i målestokk 1:1000 eller bedre hvor graveområdet er markert. Det skal også påføres gnr/bnr og adresse til graveområdet.

- Graving i kommunale veiareal
Ved graving i kommunale veiareal vil graveforskrift for Alta kommune være gjeldende.
For å få gravetillatelse i kommunale veiareal, må entreprenører stille en bankgaranti på kr 50 000,- til Alta kommune.
Dersom gravearbeid vil være til hinder og/eller til fare for trafikkante, skal det i tillegg leveres en arbeidsvarslingsplan. Varslingsplanen skal være i henhold til Statens vegvesens håndbok 051, som inneholder retningslinjer for arbeidsvarsling og som entreprenør til en hver tid er pliktet til å følge.

For å kunne utføre arbeid i kommunale veiareal, stilles det krav om godkjent kurs i arbeidsvarsling etter håndbok 051.

- Graving for vann og avløp
Ved graving av nyanlegg og/eller reparasjon for vann og avløp til bygninger, eiendom og tomt skal det leveres sanitærmelding på skjema "Søknad om sanitærabonnement" før det vil bli gitt gravetillatelse.
 

Pris for tjenesten

Gebyr pr. veiparsel.
Se vårt gebyrregulativ.

Tjenesten er gratis ved graving utenfor veiareal.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

Kraftlaget, Nornett, Geomatikk, Statens vegvesen

aaa

Lover og retningslinjer

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicesenteret
Telefon:78455000
Epost:servicesenteret@alta.kommune.no
Postadresse:Postboks 1403 9506 ALTA
Besøksadresse:Rådhuset Sandfallveien 1 9510 ALTA

Andre opplysninger

Gyldig til2017-12-31