A A A
broyting

God fremkommelighet gir grunnlag for godt vintervedlikehold

Hold snuplasser og vendehammere fri for kjøretøy og gjenstander

Brøytemannskapene møter noen hindringer som kan volde skade på eget utstyr og andres gjenstander. Ha dette i tankene når kjøretøy plasseres i veibanen. Snuplasser og vendehammere skal ikke benyttes til parkering.

Alle ønsker vi god fremkommelighet både som fotgjenger og trafikant der veiene våre er brøytet og strødd etter forholdene.

Det er ikke uvanlig at når vi står opp om morgenen så er det andre som har vært oppe om natten og vedlikeholdt våre vinterveier.

Brøytemannskap gjør en formidabel jobb der ute og passer på at det skal være mest mulig fremkommelighet for våre innbygere.

Noen tips:

Se til at søppeldunken ikke står i veien for brøytebilen.

Ved snøfall er brøytebilen ute på veien, tenk gjennom hvor tilhengere, biler, campingvogn osv hensettes i/ved veiareal.

Snuplasser og vendehammere skal ikke benyttes til parkering.

Alta kommune legger vekt på sikkerhet. Oppfordrer alle til å ta ansvar for at vendehammere og snuplasser er fri for hensatte kjøretøy og andre gjenstander samt sørge for god tilgjengelighet til felles snødeponi.

Vi ønsker alle en riktig god jul :)

Virksomhet Kommunalteknikk

Skjema