A A A
vernepleierutdanning i alta

Gladnyhet – Vernepleierutdanning i Alta!

Vernepleiere er en svært etterspurt yrkesgruppe. Nå starter høgskolen i Harstad opp ett kull desentralisert vernepleierutdanning her i Alta. Det er 12 år siden sist Altas befolkning hadde muligheten til å ta utdanningen i Alta.
vernepleierutdanning i alta

Høgskolen i Harstad har planlagt oppstart av vernepleierutdanning i Alta fra høsten , nærmere bestemt uke 38 i 2007. Forutsetning for oppstart er at det melder seg nok interesserte til utdanningen. Dette er et 4 års desentralisert studie.

Alle som har lyst til å jobbe med målrettet miljøarbeid i forhold til mennesker med ulike bistandsbehov oppfordres til å møte opp på informasjonsmøtet, søke om opptak og starte på et spennende og givende studie!

 

Informasjonsmøte avholdes på Høgskolen i Finnmark 18. juni 2007 kl 19.00.

Søknadsfrist for opptak er 25. juni 2007.

Søknadsskjema kan hentes på Høgskolen i Harstad sin hjemmeside: Trykk her...

Vi håper at flest mulig benytter seg av denne unike muligheten til å få ta dette studiet i Alta.

Skjema