geodataplan

Geodataplan 2012 - 2015

Vedlagt finnes geodataplan for Alta kommune i pdf format vedtatt i Kommunestyret 12.12.2011 (Sak 99/11).