Om rehabiliteringsavdelingen

 

Rehabiliteringsavdeligen består av følgende
- Fysioterapi
- Ergoterapi
- Syn- og hørsel
- Teknikere
- Frisklivssentralen i Alta 

Tjenestebeskrivelser
Hjelpemiddeltekniker