Fysio- og ergoterapi


Rehabiliteringsavdeligen består av følgende

 • Fysioterapi
 • Ergoterapi
 • Tekniker
 • Syn- og hørsel
 • Frisklivssentralen i Alta

Les mer om Rehabiliteringsavdelingen
 

Når du går til fysioterapeut eller manuellterapeut kan du få dekket deler av utgiftene dine for behandling. For å få dekket deler av utgiftene må fysioterapeuten være komunalt ansatt ha kommunal driftsavtale. Fra 01.01.18 er det ikke lenger krav om henvisning fra lege. Som hovedregel må du likevel betale en egenandel, denne teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 2.
Egenandelstak 2 for 2018 er satt til kr 2025,-

Noen grupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling for fysioterapeut.
Dette gjelder:

 • Barn under 16 år
 • Personer med godkjent yrkesskade (gjelder også soldater i førstegangstjeneste i Forsvaret)

 

Les mer om egenandel hos fysioterapeut og manuellterapeut

 

Oversikt over fysioterapeuter med kommunal driftsavtale

Elvebakken fysioterapi og akkupunktur:
tlf. 78 44 53 99

 • Odd Georg Beldo (manuellterapeut)

 • Gunn Britt Mikkelsen (fysioterapeut)

 • Stein Olsen (fysioterapeut)

Fysikalsk Terapi:
tlf. 78 44 68 60

 • Oddvar Uglebakken (manuellterapeut)

 • Jørn Tore Johansen (fysioterapeut)

 • Doris Anita Johansen (fysioterapeut)

 • Kari Mikkelsen (fysioterapeut, lymfødem)

 • Bjørg Lene Sønvisen (fysioterapeut, lymfødem)

 • Anne Strand Bjørnstad (fysioterapeut)

Manuell Terapi:
tlf. 992 05 350
Hjemmeside Manuell Terapi

 • Torfinn Reginiussen (manuellterapeut)

 • Trond Reginiussen (manuellterapeut)

 • Trond Ringard (manuellterapeut)

 • Renata Bull (fysioterapeut – babyer, barn og gravide)

Psykomotorisk fysioterapeut:

 • Anita Håpnes (psykomotorisk fysioterapeut med rett til å heve A9-takst)
  tlf. 951 50 805

 • Merete Gaup (psykomotorisk fysioterapeut uten rett til å heve A9-takst)
  tlf. 938 08 829  

 

Sist oppdatert 17.12.2017 kl 09:42