Fødestua i Alta

Generelt om tjenesten

Tema

- Helse
- Svangerskap og fødsel

Beskrivelse

Fødestua i Alta har 9 jordmødre fordelt på 8,05 stillinger.

Fødestua er en del av Alta Helsesenter. Hos oss er det ca 90 fødsler hvert år. Jordmor har tilstedevakt fra kl 0800 - 2200, og har deretter telefonvakt hjemme. Personalet på sykestua er behjelpelig om natten. De vil også formidle kontakt med vaktjordmor ved behov.

Tidlig i svangerskapet vil vi diskutere valg av fødested med den gravide. Den endelige avgjørelsen taes når fødselen nærmer seg og vi ser hvordan svangerskapet har foløpt. Av og til opplever vi at vær og vind gjør at vi ikke kommer oss av gårde til sykehus. Det hender også at den gravide er kommet så langt i fødsel at det ikke er forsvarlig å starte på en transport til sykehus. Da vil fødselen foregå i Alta.

Vi tilbyr alle som har født normalt og har et normalt svangerskap og friske førstegangsfødende, å føde hos oss. Alle som har født normalt og barnet er friskt, har mulighet til å tilbringe barseltiden hos oss i Alta. Dersom vi har plass i avdelingen. Far, eller en annen pårørende, har som oftest mulighet til å være i avdelingen sammen med mor og barn så lenge de ønsker. Pris for overnatting/mat for pårørende er kr 250,- pr døgn

Vi har også følgetjeneste til sykehus, der det er behov for det.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

___
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Fødestua
Telefon:784 55493
Epost:fodestua@alta.kommune.no
Postadresse:Markveien 29-31
Besøksadresse:Alta Helsesenter Markveien 29-31

Andre opplysninger

Gyldig til2019-12-31