Frivillighetssentral

Generelt om tjenesten

Tema

- Omsorg, trygd og sosiale tjenester
- Avlastning og støtte
- Omsorgstjenester

Beskrivelse

Et kontaktpunkt og bindeledd mellom organisasjoner og enkeltpersoner som ønsker å yte frivillig og ubetalt arbeidsinnsats i nærmiljøet eller lokalsamfunnet og de som ønsker å motta slik innsats.En frivillighetssentral fungerer som møteplass og brobygger mellom mennesker, frivillige organisasjoner og sammenslutninger og det offentlige.

Eksempler på tjenester organisert via Frivillighetssentralen:Middagsmatkjøring, supplerende hjelp på Vertshusets kjøkken, vaskeri, diverse sjåføroppdrag, snørydding, sandstrøing, hagearbeid. Selvhjelpsgrupper i samarbeid med angstringen.

Frivillighetssentralens kontor er lokalisert til Vertshuset

Målgruppe

Personer som ønsker å yte frivillig, ubetalt innsats og personer som ønsker å motta slike tjenester.

Pris for tjenesten

Gratis

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

Vertshuset eldresenter, lag og foreninger

aaa

Lover og retningslinjer

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Telefonisk henvendelse til Frivillighetssentralen tlf 78455710 eller oppmøte på Frivillighetssentralen på Vertshuset.

Søknadsfrist

Ingen

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Omsorgsavdelingen
Telefon:78455400
Epost:postmottak.hs@alta.kommune.no
Postadresse:Alta kommune, Helse- og sosial Postboks 1383, 9506 Alta
Besøksadresse:Alta helsesenter, Markveien 29-32

Andre opplysninger

Gyldig til2017-12-31