Temabilde fritid10 topper

Alta 10- toppers 2017 - vinnerene er trukket ut

Det er trukket ut en vinner på hver topp og en vinner blant de som  har gått alle 10 toppene.

Gakorivann - informasjonsskilt

Åpning av nytt badeanlegg ved Gakorivann

Fredag 7. juli var det offisiell åpning av det nye badeanlegget ved Gakorivannet. Anlegget ble åpnet av ordfører i Alta kommune og innviet av en ungdom som stupte fra stupebrettet. Over 150 personer var tilstede ved åpningen

Ungdata

Resultater fra ungdata undersøkelsen 2017

Her kan du laste ned nøkkeltall fra undersøkelsen.

Friluftsskole

Friluftsskole 2017

26-30 juni i Alta.

Hytte

Skiløyper i fjellet - alle løypene merket

Alta kommune har et samarbeid med Alta og omegn turlag, Sarvesjokha hytteforening og Bollo hytteforening om  tilrettelegging for skiløyper i fjellet.