Frisklivssentralen i Alta

logo FLS ALTA.jpg

Frisklivssentralen i Alta er etablert som en kommunal tverrfaglig, forebyggende og helsefremmende helsetjeneste, og et kompetansesenter med tilbud om hjelp til å endre levevaner, primært innenfor fysisk aktivitet, kosthold og tobakk, samt psykisk helse.

Årsrapport 2017 Frisklivssentralen i Alta

Frisklivstilbud
Frisklivssentralens kjernetilbud er en 12 - ukers strukturert oppfølgingsperiode, med individuelle helsesamtaler og treningstilbud i gruppe.
I tillegg kjører vi regelmessige kostholdskurs, tobakkfri-kurs og kurs i mestring av depresjon, som du kan delta på uavhengig av oppfølgingsperioden.

For ungdom og unge voksne mellom 16-27 år tilbyr Frisklivssentralen i Alta Friskliv UNG. Deltakere i Friskliv UNG får tilbud om 12 ukers frisklivsoppfølging, inkl. tre individuelle helsesamtaler, trening to ganger i uken med utdannet PT, samt et mestringstreff i uken. Vi ønsker å skape aktivitetsglede og samhold i gruppa, og har derfor fokus på dette gjennom hele perioden. Det legges også opp til månedlige utflukter med fokus på mestring og friluftsliv.

Egenandel for deltakelse i 12 ukers frisklivsoppfølging er 300 ,- for hele perioden, inkl. individuelle helsesamtaler og oppfølgingssamtaler pr tlf.
Dersom du har oppfølging av Aksis gis tilbudet Friskliv UNG gratis (ta kontakt med din veileder på Aksis).

 

Henvisningsskjema til Frisklivssentralen i Alta

Timeplan for Frisklivssentralen vinter 18

Timeplan for Friskliv UNG vinter 18

Nyhetsbrev November 2017


Vi arrangerer også Helsekafe på Hjerterom ca en gang i mnd, der er alle hjertelig velkommen. Her vil det undervises i helseaktuelle temaer. Informasjon om helsekafeen legges ut på frisklivssentralen sin facebookside.

Målgruppe for deltakelse i Frisklivssentralen i Alta
Frisklivssentralen i Alta er et lavterskeltilbud, med mål om å nå bredt ut til hele befolkningen i Alta kommune. Det betyr at alle kan ta kontakt med oss, uavhengig av alder, sykdom/ikke sykdom eller problemstilling. Du trenger ingen henvisning fra lege.

Ta kontakt dersom du har behov for eller ønske om støtte til å endre levevaner, pga. økt risiko for eller begynnende utvikling av sykdom eller lidelse som kan relateres til livsstil. Eksempler på livsstilssykdommer er diabetes type 2, muskel - og skjelettlidelser, kroniske luftveissykdommer, hjerte - og karsykdommer, enkelte former for kreft og ulike psykiske symptomer eller lidelser. 

Vi ønsker også kontakt med deg som kun ønsker uforpliktende råd og/eller veiledning innenfor levevaneområdene fysisk aktivitet, kosthold, tobakk og/eller psykisk helse.  


KURSTILBUD

Bra Mat - for bedre helse

Ønsker du støtte og veiledning til å gjøre enkle, positive endringer i kostholdet ditt? Ønsker du inspirasjon til sunne sammensatte måltider og matpakker? Da er dette kurset for deg. Kurset består av en kursrekke på 5 kurskvelder á 2 timer fordelt over 12 uker.

Egenandel for deltakelse på kurset er 500,-. Kursavgiften er inkl. kursmateriell, servering og ingr. til praktisk matlaging.

 

Ane Kvammen.jpg

Ane Kvammen
Ernæringsfysiolog og kursleder i BraMat


Kurs i Tobakkfri
Ønsker du å slutte å røyke eller snuse? Da kan vårt røyke- og snusavvenningskurs være noe for deg. Kurset består av en kursrekke på 5 kurskvelder, à 1 time der det er fokus på strukturert støtte og veiledning med samtale i gruppe.

Egenandel for deltakelse på kurset er 250,-. Kursavgiften er inkl. kursmateriell og kartleggingssamtale i forkant og oppfølgingssamtale 3, 6 og 12 mnd etter gjennomført kurs.

 

Slutteveileder i Tobakkfri


KiD - Kurs i mestring av depresjon
Har du, eller noen du kjenner, mild til moderat depresjon? Vil du lære å håndtere tunge perioder i livet? Da kan dette kurset passe for deg. Du trenger ingen henvisning fra lege, men må være 20 år og klar til å gjøre en innsats selv. Kurset går over 8 + 2 uker.

Egenandel for kurset er 500 ,-. Kursavgiften er inkl. kursmateriell, servering og kartleggingssamtale i forkant av kurset.

 

bilde kommer

Helene Hykkerud
Kreftkoordinator og kursleder i KiD

 

Friskliv i media og på nett
Frisklivssentralen i Alta er aktiv på facebook og legger ut ukentlig tips og nyttig informasjon knyttet til fysisk aktivitet, kosthold, tobakk og psykisk helse.
Mer informasjon finner du på vår Facebookside

Nyhetsbrev om Frisklivssentralen i Alta
Frisklivssentralen sender ut nyhetsbrev periodevis med oppdateringer om hva vi gjør, bilder og gladsaker.
Nyhetsbrev juni 2017
Nyhetsbrev september 2017
 

Hvordan tar du kontakt med frisklivssentralen i Alta?
Frisklivssentralen i Alta er et lavterskeltilbud, med mål om å nå bredt ut til befolkningen i Alta kommune. Det betyr at alle kan ta kontakt med oss, uavhengig av alder, sykdom/ikke sykdom eller problemstilling. Du trenger ingen resept fra fastlege, henvisningsskjema ligger øverst på siden.
Kontaktinformasjon finner du nederst på siden.

For kommunalt ansatte kan henvisning sendes via internpost merket: Frisklivssentralen i Alta v/Rehabiliteringsavdelingen.
Pr post sendes henvisning til: Alta Helsesenter, Frisklivssentralen i Alta v/Rehabiliteringsavdelingen. Postboks 1383, 9506 Alta.


Hvor finner du oss?
Frisklivssentralen i Alta finner du i glassgangen mellom Rehabiliteringsavdelingen og Opptreningssenteret i Finnmark.
Besøksadresse: Alta helsesenter, Markveien 31 9510 Alta

Kontakt oss:
Tlf: 78 45 51 25 / 900 69 319/ 78 45 55 10
E-post: frisklivssentralen@alta.kommune.no
 

 

Evie Anita Einvik-Heitmann
Frisklivskoordinator, Frisklivssentralen i Alta

 

Sist oppdatert: 05.01.2017 kl 12.59