Temabilde ForurensingAltafjorden

Miljøundersøkelse i Altafjorden 2017

Alta kommune har i 2017 fått gjennomført miljøundersøkelse i Altafjorden. Undersøkelsen inngår i kommunens overvåkning av dypområdene i fjorden. 

oljetank-ingressbilde

Har du en nedgravd oljetank?

I Alta kommune skal alle nedgravde oljetanker kontrolleres. Hvis det oppstår lekkasje er du som tankeier ansvarlig, og kan få redusert forsikringsoppgjør. Hvis tanken ikke er i bruk skal den tømmes for olje, graves opp og leveres til godkjent mottak.

IMG_0014ingress

Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall

Med formål å forhindre forurensning og helseproblemer har Alta kommune et generelt forbud mot åpen brenning og brenning av avfall. Forbudet er fastsatt i kommunens egen forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner fra 2007.

oljetank

Forskrift om nedgravde oljetanker kunngjort på Lovdata

Forskrift om nedgravde oljetanker for Alta kommune er nå kunngjort på Lovdata sine nettsider. Myndigheten etter regelverket er delegert virksomhet miljø, park og idrett.