A A A
siluetter

Folkemøter Kommuneplanens arealdel

Planutvalget har i møte 30.01.2019 vedtatt å legge ut planforslaget til kommunens overordnede arealplan "Kommuneplanens arealdel 2019-2040" til offentlig ettersyn. I den forbindelse inviterer vi til folkemøte om planforslaget. 

Det vil bli en presentasjon av planforslaget, og anledning til å stille spørsmål om planforslaget.

Oversikt plandokumenter

folkemøter.JPG

Skjema