Flyktningtjenesten

Generelt om tjenesten

Tema

- Omsorg, trygd og sosiale tjenester
- Flyktningetjenesten
- Helse

Beskrivelse

Tjenesten har ansvar for bosetting av enslige mindreårige flyktninger og gi oppfølging og daglig omsorg.

Tjenesten har det  sosialfaglige ansvaret for å gi ungdommene trygge rammer slik at de kommer videre  med utdanning eller jobb.

Tjenesten koordinerer og treffer tiltak som skal gjøre ungdommene i stand til å komme videre og inn i voksenlivet.

Ungdommene bor i store og små bofelleskap med tilsyn og veiledning.

Det bosettes enslige mindreårige etter mandat fra kommunestyret.

Kriterier/vilkår

 

 

Partnere

 • Alta voksenopplæring
 • Helseadministrasjon;flyktninghelsesøster
 • IMDI
 • UDI
 • Alta mottak
 • Stiftelsen utleieboliger
 • Avdeling for Barn og unge
 • Diverse skoler i kommunen
 • Politiet
 • Røde kors
 • Frivillighetssentralen
 • Sisa
aaa

Lover og retningslinjer

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Vaktleder : 45865571

Miljøet bofelleskap: 45867306

Miljøet bofelleskap: 46627404

Avd. leder: 45087839

Beredskap leder:  40761526

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Flyktningtjenesten
Telefon:45865571
Epost:flyktningtjenesten@alta.kommune.no
Postadresse:Markveien 26, 9510 Alta
Besøksadresse:Markedsgata 8, 9510 Alta

Andre opplysninger

Gyldig til2016-12-31