Helse+-+flyktningerbarnehender

Kilde: Forskning.no

Nesten halvparten av alle asylsøkergutter sliter med psyken

En ny studie fra NKVTS viser at mange mindreårige flyktninger som kommer alene til Norge sliter med psykiske problemer.

Glade barn

Enslige mindreårige flyktninger

Nyere forskning viser at  enslige mindreårige flyktninger er i en risikogruppe for å utvikle psykiske lidelser.

Hender

Forebyggende arbeid mot kjønnslemlestelse

Omskjæring er et tradisjonsbestemt inngrep som endrer eller fjerner ytre kjønnsdeler hos jenter. Omskjæring er svært helseskadelig, og mange blir påført skader for resten av livet.

Integreringskonferanse

Psykisk helse

Artikler og linker om psykisk helse

Eple

Kosthold, helse og fysisk aktivitet.

En av de største helseutfordringene i den vestlige verden i dag er overvekt og fedme.