lege_stetoskop

Fastlegeliste åpnet i Alta

Fra mandag 6. august ble ei fastlegeliste i Alta tigjengelig for befolkningen. Dette er en ny legehjemmel med kapasitet på 800 pasienter.

Listen tilhører Øystein Rønbeck , som er fra Alta, og som fram til nå har hatt turnus i Alta kommune. Rønbeck skal ha sin praksis ved Nordlys legesenter. De første månedene etter at Rønbeck avslutter turnustiden sin 15. august skal han ut i pappapermisjon, men vil selv betjene sin fastlegepraksis fra desember. I mellomtiden, fra 3. september til desember, vil Kristian Samuelsson vikariere i praksisen.

De som ønsker å være tilknyttet Rønbecks liste kan gjøre dette via Helfo.no, eller via fastlegetelfonen 810 59 500. Selv om man kan bytte til Rønbecks liste nå, så vil man ha han som fastlege, og Nordlys som sitt legesenter, først fra september, da alle legebytter gjøres gjeldende fra den 1. i påfølgende måned.

Samtidig gjøres det mindre justeringer på listestørrelsen til noen av legene i Alta, men med unntak av for noen av Tina Ollila Uglebakkens pasienter, skal befolkningen ikke merke noe til dette. Uglebakkens liste vil bli redusert med 100 personer, disse trekkes tilfeldig ut av Helfo, og fordeles til andre lister. Disse har anledning til å velge blant de legene med ledig kapasitet om de ønsker.
 
 
Mvh
 
Kenneth Johansen
Fung. kommuneoverlege