Fagforbundet i Alta bevilget 90.000 kr til Kvalitetskommuneprogrammet!

Fagforbundet Alta vedtok i sitt årsmøte fredag 25.januar å bevilge kr. 90.000 i perioden 2008-2009 i økonomisk støtte til Kvalitetskommuneprogrammet: "Nærvær gir kvalitet".
#481849Bilde av blomsten Gerbera- gul

Prosjektleder Britt Gunnberg synes det er svært gledelig at Fagforbundet Alta har bevilget økonomisk støtte på kr. 90.000 over 2 år til prosjektet Kvalitetskommuneprogrammet - Nærvær gir kvalitet. Dette vil være med på å sikre medvirkning fra de ansatte i virksomhetene som deltar i prosjektet.

Fagforbundet forutsetter i sitt vedtak at midlene benyttes for å dekke vikarutgifter og lignende for Fagforbundets medlemmer som er deltagende i prosjektet via arbeidsgrupper og prosjektgruppe.

Så nå håper prosjektleder at de andre fagforeningene som deltar i prosjektet vil være like rause i behandling av søknaden om økonomisk støtte.