Info

Etablererveiledning - gjennom Kompetent etablering

Han du en forretningside, og trenger hjelp til å sette den ut i livet?

Alta kommune tilbyr i samarbeid med Høgskolen i Finnmark etablererveiledning gjennom programmet "Kompetent etablering"
Programmet har ikke faste samlinger, men du knyttes knyttes isteden til Høgskolen i inntil ett år med en egen veileder. I denne perioden vil du i tilegg til veiledning også kunne delta på relevante arrangementer (seminarer, etablererkurs etc) ved HiF.
 
 
 
Deltakeren skal etter ett år:
·          Få bedre innsikt i å løse sine utfordringer uansett hvor i etablererprosessen man er.
 
·          Ha kommet fram til en avklaring om egen forretningsidè er lønnsom, belyst i form av en komplett forretningsplan.
 
·          Utvidet sitt eget nettverk av personer og institusjoner som kan være til hjelp i oppstart og drift av egen virksomhet.
 
 
Pris: 15.000,- hvorav Alta kommune etter søknad kan dekke 10.000,-
 
 
Påmelding hele året!
 
Søknadsskjema (Skjemaet er datert 08-09, men gjelder fortsatt)
 
For mer info om tilbudet, kontakt:
Alta kommune v/ Næringssjef Jørgen Kristoffersen
E-post: jokr@alta.kommune.no. Telefon 78 45 50 00
 
Alta kommune v/ Næringsrådgiver Dag Arne Johannessen
E-post: dajo@alta.kommune.no. Telefon 78 45 50 00
 
Høgskolen i Finnmark
Knut Korsnes Telefon: 78 45 05 00
E-post: komp@hifm.no