Etablererprøven for serveringsvirksomhet

Generelt om tjenesten

Tema

- Næringsliv
- Handel og service
- Bedrift og etablering

Beskrivelse

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven. (Dette er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven). Etablererprøven skal sikre at ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskapene om økonomistyring og lovgivning av betydning for driften. Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven. 

Etablererprøven er en flervalgsprøve. Du vil få 90 minutter til å besvare den. For å få bestått prøve må 40 av 50 svar være riktige. Ta med gyldig legitimasjon.

Målgruppe

Daglig leder i virksomhet som har eller søker om serveringsbevilling

Pris for tjenesten

For avleggelse av prøve kr. 400,- pr. prøve.

aaa

Søknadsfrist

Ta kontakt med Helse- og sosialadministrasjonen for avtale om avleggelse av prøve. pr. tlf. 784 55402 eller e-post postmottak.hs@alta.kommune.no

 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Helse- og sosialadministrasjonen
Telefon:78455400
Epost:postmottak.hs@alta.kommune.no
Postadresse:Postboks 1383, 9506 Alta
Besøksadresse:Alta helsesenter, HS- adm (2. etg)

Andre opplysninger

Gyldig til2016-12-31