bymiljo_150x100

Alta kommune ønsker å invitere til innspill og synspunkter på planen

Offentlig ettersyn av kommunedelplan

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-14, har planutvalget i møte 04.10.17, vedtatt at forslag til kommunedelplan for energi, miljø og klima legges ut til offentlig ettersyn.

informasjon

Energi, miljø og klimaplan - vedtatt planprogram

Gjennom energi, miljø og klimaplanen vil Alta kommune ta sin del av ansvaret for at aktivitetene våre skal skje innenfor naturens bæreevne