informasjon

Energi, miljø og klimaplan - vedtatt planprogram

Gjennom energi, miljø og klimaplanen vil Alta kommune ta sin del av ansvaret for at aktivitetene våre skal skje innenfor naturens bæreevne