Energi, miljø og klimaplan - vedtatt planprogram

Gjennom energi, miljø og klimaplanen vil Alta kommune ta sin del av ansvaret for at aktivitetene våre skal skje innenfor naturens bæreevne

Lys 004[1]

Alta vil at aktivitetene våre skal skje innenfor naturens bæreevne, ved å:
1) Arbeide for reduserte klimagassutslipp lokalt gjennom energibesparing og økt bruk av fornybar energi
2) Arbeide for økt miljø- og klimabevissthet, samt rene og trivelige omgivelser der alle tar ansvar

Kommunestyret vedtok planprogrammet for kommunedelplanen for energi, miljø og klima 6.mars 2017

Vedtatt planprogram

Saksfremlegg med innspill

Saksprotokoll