A A A
foreldre

Endring i skoleveien til Saga skole

I forbindelse med utbygging av Skogheim boligfelt så vil det bli en del trafikk langs den grusede stien som går fra krysset til Utsikten og opp mot skolen. 

Entreprenøren skal frakte masser og det står en del varer langs veien nå. Det er uoversiktlig og vi er redd for sikkerheten til de små som går til og fra skolen. For å få en sikker skolevei så anbefales det at de små følger anbefalt rute, se rød strek på kartet. Dette må de voksne vise sine små.

Entreprenøren er også bedt om å vise stor varsomhet.

Skogheim

 

 

Skjema