info_red

Endring av kontonummer - Utbetaling av til gode skatt inntektsåret 2016

Dersom man vil endre kontonummer for utbetaling av til gode skatt, kan dette gjøres i Altinn av skatteyter selv. Det forutsettes at det nye kontonummeret er registrert i grunnlagsdata og Altinn som et tilgjengelig valg.

Dersom man ikke finner endringsmulighet, eller ikke kan endre selv i Altinn, kan man gi melding om endring av kontonummer til Skatteoppkreveren. Dette kan gjøres ved personlig oppmøte på rådhuset eller på Altagård.

Man må levere følgende dokumentasjon: legitimasjon (pass eller førerkort m/bilde eller bankkort m/bilde) og dokumentasjon på at man er kontoinnehaver. I tillegg må kravet om endring av bankkonto gjøres skriftlig/signeres.

Melding om endring av bankkonto kan også gjøres ved at man sender brev med etterspurt dokumentasjon til :
Skatteoppkreveren, Postboks 1403, 9506 Alta
 

Man kan også skanne etterspurt dokumentasjon og sende per e-post til skatteoppkreveren@alta.kommune.no .
Avsenders e-postadresse må være registrert på personen endringen gjelder.