Elvebakken+sykehjem_1

Elvebakken sykehjem deltar i Kvalitetskommuneprogrammet

Elvebakken sykehjem har fire avdelinger med 32 beboere på langtidsopphold, derav 16 på skjermet avdeling. I tillegg 4 omsorgsboliger.

 

Vi er nå inne i en kartleggingsfase med medarbeiderundersøkelse som skal drøftes og følges opp gjennom en prosess med god medvirkning fra de ansatte.
Med å ha et kontinuerlig fokus på helse, miljø og sikkerhet og forbedringsarbeid, vil vi fremme både arbeidsmiljø og sikkerhet, forebygge helseskader, styrke kvaliteten på tjenestene våre og bygge opp vårt omdømme.