Elevenes psykososiale skolemiljø

Generelt om tjenesten

Tema

- SFO, Skole og utdanning
- Grunnskolene

Beskrivelse

Alle elever i skolen har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Alle ansatte ved skolen har plikt til å undersøke, varsle og eventuelt gripe inn dersom de får kunnskap eller mistanke om mobbing, vold, rasisme eller annen krenkende atferd. Skolen plikter å ta stilling til oppfordringer om tiltak fra elever og foresatte som gjelder det psykososiale miljøet, og skal innen rimelig tid fatte skriftlig vedtak. Grunnskolene i Alta har egen handlingsplan for sikring av elevenes arbeidsmiljø.
 

Målgruppe

  • Elever i grunnskolen
  • Elever som benytter skolefritidsordningen

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Elever, foresatte eller råd og utvalg som representerer disse, kan be om at det blir iverksatt tiltak som gjelder det psykososiale miljøet.  Elever eller foresatt kan også klage - muntlig eller skriftlig - til skolen på forhold som angår det psykososiale miljøet ved skolen.
 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Barn og unge administrasjonen
Telefon:78455325
Besøksadresse:Markveien 26

Kontaktpersoner

Navn:Tove Kristensen Knudsen
Tittel:Skolefaglig rådgiver
Mobil:979 81 727
Epost:tokn@alta.kommune.no

Andre opplysninger

Gyldig til2017-12-31