meldingsutveksling

FUNNKe: Elektronisk meldingsutveksling mellom kommune, fastleger og UNN

FUNNKe region nord er et regionalt implementeringsprosjekt med ambisjon om å gjennomføre en fullskala implementering av elektronisk meldingsutveksling i region Nord-Norge.

illustrasjon_meldingsutveksling_600x179_

Oppstart av elektronisk meldingsutveksling i Finnmark

Alta kommune og prosjekt FUNNKe inviterer kommunene i Finnmark til opplæringsdager i Alta 7. og 8. april 2011. Temaet er “Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling”.

Elektronisk meldingsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten

Gjennom bruk av elektronisk meldingsutveksling til fastleger skal pleie- og omsorgstjenesten effektivisere og kvalitetssikre informasjonsoverføring og dermed frigi mer tid til direkte arbeid med pasienter.