Hus med penger

Til deg som har eiendom i Alta kommune

Alta kommune vedtok i 2008, med virkning fra 1.januar 2009 å eiendomsbeskatte alle typer eiendommer i hele komunen. Eiendommene skal derfor omtakseres etter eiendomsskattelovens § 3a (faste eiendommer i hele kommunen) og § 8A-3 (taksering hvert tiende år) med virkning fra 1.januar 2019.

Info

Taksering av næringseiendommer i Alta kommune

Alta kommune gjennomfører sommer/høsten 2018 omtaksering av næringseiendommene i kommunen i henhold til "Eigendomsskattelova § (A - 3 (5) d.) Disse ble sist taksert i 2009.

hytte

Hyttetomta er 1000 m²

Alta kommune har i en periode - av flere årsaker - benyttet forskjellige grunnlag for eiendomsbeskatning av tomtefester til fritidsformål.

kalkulator

Retningslinjer og lover

Se de generelle retningslinjene og lover for eiendomsbeskatning

hus_klosser

Eiendomsbeskatningen i Alta kommune

Kommunestyrevedtakene i kronologisk rekkefølge