hytte

Hyttetomta er 1000 m²

Alta kommune har i en periode - av flere årsaker - benyttet forskjellige grunnlag for eiendomsbeskatning av tomtefester til fritidsformål.

kalkulator

Retningslinjer og lover

Se de generelle retningslinjene og lover for eiendomsbeskatning

hus_klosser

Eiendomsbeskatningen i Alta kommune

Kommunestyrevedtakene i kronologisk rekkefølge