A A A

Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt

Generelt om tjenesten

Tema

- Skatter og avgifter
- Skatt og likning

Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Eigedomsskattelova § 3 og § 8A-3

Lover

Eigedomsskattelova

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Klagen skal være skriftlig og leveres til eiendomsskattekontoret innen seks uker etter at skattelisten er lagt ut.

Søknadsfrist

Tre uker etter at eiendomsskattelisten er lagt ut eller kravet er sendt ut.

Søknaden sendes til

Søknaden sendes til økonomiavdelingen v/eiendomsskattekontoret som legger saken frem for overtakstnemnda til behandling.

Saksbehandling

Klagenemnda i kommunen behandler klagen (kravet om overtakst).

Saksbehandlingstid

Ihht forvaltningslovens §11a - uten ugrunnet opphold.

Klagemulighet

Det er ikke mulig å føre en ordinær klage på overtakstnemndas avgjørelse. Ønsker du å få vurdert avgjørelsen i overtakstnemnda må det skje i form av søksmål. Søksmål om krav etter denne lov rettes mot kommunen som saksøkt ihht eiendomsskattelovens § 23.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Skatte- og innfordringsavdelingen
Epost:skatteoppkreveren@alta.kommune.no

Andre opplysninger

Gyldig til2016-12-31