Temabilde eiendom og tomterInfo

Forhåndsvarsel om utlysning av ledige kommunale boligtomter på Gakorimyra Sør

Torsdag 28. september blir det lyst ut ledige boligtomter på Gakorimyra sør boligfelt. NB! Det er ikke anledning å søke på tomtene før den 28. september.

Registrering av hytte/fritids bolig for feiing og tilsyn av fyringsanlegg

Det er nå sendt ut SMS til innbyggere som er registrert som eier av hytte/fritidsbolig i Alta kommune.

Alta+kommune

Bolignotat

Få oversikt over boligpotensialet, og de boligprosjekter som er under planlegging og gjennomføring i Alta kommune

tomter

Ledige tomter

Oversikter over ledige tomter i Alta kommune.

sjef i eget liv

"Sjef i eget liv" - økonomistyring på vei til egen bolig

Veien til egen bolig er lang. Mange sliter med å komme inn i boligmarkedet. "Sjef i eget liv" er en simulator som viser hvordan du kan styre økonomien på veien til egen bolig.