Temabilde eiendom og tomterRegistrering av hytte/fritids bolig for feiing og tilsyn av fyringsanlegg

Det er nå sendt ut SMS til innbyggere som er registrert som eier av hytte/fritidsbolig i Alta kommune.

Alta+kommune

Bolignotat

Få oversikt over boligpotensialet, og de boligprosjekter som er under planlegging og gjennomføring i Alta kommune

tomter

Ledige tomter

Oversikter over ledige tomter i Alta kommune.

sjef i eget liv

"Sjef i eget liv" - økonomistyring på vei til egen bolig

Veien til egen bolig er lang. Mange sliter med å komme inn i boligmarkedet. "Sjef i eget liv" er en simulator som viser hvordan du kan styre økonomien på veien til egen bolig.

informasjon

Ansiennitetsregister for kommunale boligtomter fjernes

Revidering av retningslinjene skal effektivisere saksbehandlingen for tildeling av kommunale boligtomter, samt gi en større likebehandling av de som søker på tomtene.