Temabilde eiendom og tomterAlta+kommune

Bolignotat

Få oversikt over boligpotensialet, og de boligprosjekter som er under planlegging og gjennomføring i Alta kommune

tomter

Ledige boligtomter

Oversikter over ledige tomter i Alta kommune.

utstyr

Overgang til nytt høydereferansesystem for kommunene i Finnmark.

Tirsdag 3. april er offisiell overgangsdato for nytt høydereferansesystem NN2000 for kommunene i Finnmark.

Info

Ny selvbetjeningsløsning for bestilling av nabovarsel og situasjonskart

Alta kommune tilbyr selvbetjeningsløsning for bestilling av situasjonskart og naboliste ved søknader/melding om byggetiltak og deling/grensejustering av eiendom.

Registrering av hytte/fritids bolig for feiing og tilsyn av fyringsanlegg

Det er nå sendt ut SMS til innbyggere som er registrert som eier av hytte/fritidsbolig i Alta kommune.